شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
سازمانهاي بالادستي
 وزارت نيرو
شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
 
 
تاريخچه تشكيل وزارت نيرو
آغاز تشكيل وزارت نيرو (وزارت آب و برق سابق) از اولين نظام نامه موسسه برق تهران مصوب 25/7/1315 كه به منظور برق رساني به منازل و معابر شهر تهران تاسيس شده بود؛ و قانون اجازه تاسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1322 كه وظيفه اش توسعه و اصلاح امور آبياري كشور بود؛ به وجود آمد. وضعيت‌ ساختار اداري‌ دولت‌ پس‌ از مشروطه‌ تا سال 1342 كه‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ تأسيس‌شد، هميشه‌ به گونه‌اي‌ بوده‌ كه‌ ضرورت‌ تمركز مربوط به‌ امور آب‌ و برق و انرژي‌ در يك‌ مجموعه‌ منسجم ‌احساس‌ مي‌شد. ‌به وجود آمدن تاسيسات سدهاي مخزني در نقاط مختلف كشور (لار، لتيان، درودزن، زرينه رود و ...) قانون اجراي انتقال برق از طريق خطوط هوايي و وجود چندين‌ دستگاه‌ كه‌ متكفل‌ مسئله‌ آب رساني و برق رساني ‌بوده‌اند نيز هيچگاه ‌راهگشاي‌ حل‌ معضلات‌ جامعه‌ نبوده‌ است. بنابراين، ديدگاه هاي‌ جديدي‌ كه‌ دخالت‌ مؤثرتر دولت در امور زيربنايي در بخش هاي آب، برق و انرژي را ضروري مي دانست؛ همچنان‌ سبب‌ بوجود آمدن‌ طيف‌ وسيعي‌ از دستگاههاي‌ اجرايي‌ موازي و مشترك‌ گرديد كه‌ به‌ نحوي‌ به‌ مسئله‌ تامين برق و آب (آشاميدني،كشاورزي و ساير مصارف) مشغول بودند. اما مشكل اساسي اين بود كه اين دستگاه ها از نظام و انسجام و هماهنگي خاصي برخوردار نبودند. به همين دليل اين معضل دولتمردان را برآن داشت تا با تاسيس يك سازمان كه بتواند وظايف ارايه خدمات آب و برق را درسراسر كشور بر عهده گيرد؛ موافقت كنند و همين تفكر در نهايت منجر به ‌تأسيس وزارت‌ آب‌ و برق‌ شد.
لايحه قانون تاسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342 در واقع نقطه پاياني به تمامي سرگردان هايي بود كه هم مصرف كنندگان آب و برق داشتند و هم شركت هايي كه دراين زمينه فعاليت مي كردند.
براساس اين مصوبه وظايف اصلي اين وزرات خانه عبارت بودند از:
الف- نظارت بر منابع آب كشور و اجراي طرح هاي تامين آب و انتقال آنها به مراكز مصرف
ب- نظارت بر نحوه جاري شدن فاضلاب شهرها و واحد هاي صنعتي
ج- اجراي طرح هاي انتقال و توزيع برق در قالب ايجاد شركت هاي برق منطقه اي و نظارت بر نحوه استفاده از برق (وزارت آب و برق) از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبياري، اداره كل لوله كشي آب تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق كرج و اداره حفاظت از تاسيسات سدهاي لار و لتيان ويا سايرسازمان هاي دولتي كه براي احداث و بهره برداري از سدها و منابع آب وبرق كشور به وجود آمده بودند؛ تشكيل شد. به اين وسيله هم مصرف كنندگان آب و برق و هم شركتها و سازمانهاي متولي اين دو صنعت صاحب يك وزارت خانه با شرح وظايف مشخص شدند.
با تصويب قانون ايجاد سازمان برق ايران، مصوب 19/4/1346، وزارت آب و برق موظف به تشكيل شركتهاي برق منطقه اي جهت اجراي طرح هاي برق رساني به سراسر كشور شد. همچنين تصويب قانون تاسيس شركت هاي بهره برداري از اراضي زير سدها در سراسر كشور در تاريخ 30/2/1347 وظايف وزارت آب و برق روز به روز كامل تر و مشخص تر مي شد. پس از ايجاد سازمان انرژي اتمي ايران، قرار شد وظيفه مطالعه و بكارگيري ساير انرژي هاي تجديدپذير به وزارت آب و برق داده شود و به همين دليل مقدمات تشكيل وزارت نيرو براي انجام كليه امور مربوط به آب و برق و انرژي هاي تجديدپذير به وجود آمد.
قانون تاسيس وزارت نيرو در 28/11/1353 به تصويب رسيد كه هدف آن حداكثر استفاده از منابع انرژي و آب كشور و همچنين تهيه و تامين انرژي و آب براي انواع مصارف عمومي شهروندان عنوان شد.
مهم ترين وظايف وزارت نيرو كه در قانون تاسيس به آنها اشاره شده است؛ عبارتنداز:
الف- مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و تعيين سياست ها و اجراي برنامه هاي انرژي
ب‌- سياستگذاري، هماهنگي، نظارت وبهره برداري از شركتها و موسساتي كه وظيفه توليد، انتقال و توزيع انرژي درسراسر كشور را به عهده دارند.
ج- مطالعه و شناخت منابع آب كشور و بهره برداري از آنها
د- احداث نيروگاههاي برق و تاسيسات تصفيه و آبرساني در تمام نقاط كشور
ه- ساخت و توليد انواع كالاهاي آب و برق
با تاسيس وزارت نيرو تمامي اختيارات وزارت آب و برق به وزارت نيرو منتقل شد و حتي بر اساس ماده 9 اين قانون سازمان انرژي اتمي ايران از سازمانهاي زيرمجموعه وزارت نيرو محسوب شد و در اصلاح ماده 1 قانون وزارت نيرو در20/2/1357، احداث، تكميل و بهره برداري از نيروگاههاي اتمي نيز از وظايف اصلي وزارت نيرو تلقي شد. براساس ماده 8 اين قانون، شركت ملي نفت ايران نيز موظف شد كه برنامه هاي توليد، پالايش و توزيع نفت و گاز را دراختيار وزارت نيرو قرار دهد. هرچند پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده ازانرژي اتمي، سازمان انرژي اتمي مستقل و از وزارت نيرو منفك شد.
در ادامه تكميل وظايف وزارت نيرو در 29/4/1354 قانون تشكيل شركت هاي تامين و توزيع آب و تاسيسات آب وفاضلاب شهرها به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون ايجاد شبكه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب نيز با همكاري شهرداري ها يا بخش خصوصي برعهده وزارت نيرو گذاشته شد.
با وقوع انقلاب اسلامي ايران و تشكيل شواري انقلاب جمهوري اسلامي ايران، با تصويب لايحه قانوني راجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو مصوب 21/4/1359 بخشي از وظايف وزارت نيرو به سايرسازمانها يا وزارت خانه ها منتقل شد. براساس اين لايحه تامين و توزيع آب آشاميدني شهرها به استانداري و شهرداري ها منتقل شد. ادارات آبياري و تشكيلات مربوط به آنها نيز به وزارت كشاورزي و عمران روستايي واگذار شد. بدين ترتيب يك بار ديگر وظايف وزارت نيرو دست خوش تغيير وتحول شد.
با پايان يافتن جنگ هشت ساله تحميلي عراق بر عليه كشور ايران بازسازي و اجراي طرح هاي عمراني شدت بيشتري گرفت و دولت و مجلس شوراي اسلامي نيز توجه خود را به تصويب قوانين و اجراي طرح هاي عمراني معطوف داشتند. وضعيت بهداشت محيط شهرها و الزام و ضرورت جمع آوري، انتقال و ساماندهي فاضلاب و تاسيسات آب رساني شهرها و واحدهاي صنعتي، مقدمات تصويب قوانيني را دراين زمينه به وجود آورد. برهمين اساس قانون تشكيل شركت هاي آب وفاضلاب درتاريخ 4/12/1369 تصويب و ابلاغ شد. براساس اين قانون ايجاد و بهره برداري از شبكه هاي توزيع آب شهري وجمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها برعهده شركت هاي مستقلي با عنوان شركت هاي آب و فاضلاب استاني كه زير نظر وزارت نيرو انجام وظيفه مي كنند؛ گذاشته شد.
بخشي از امورات عمراني مربوط به آبرساني روستاها و جمع آوري و دفع فاضلاب هاي روستايي هنوز تا اين تاريخ دا ختيار وزارت نيرو قرار نگرفته بود و كماكان بر عهده وزارت جهاد سازندگي بود. به منظور يكپارچه سازي وظايف و واگذاري كليه خدمات آب و برق به مردم ايران، بنا به تصويب هيئت وزيران در مردادماه 1381 وظايف آب و فاضلاب هاي روستايي نيز به وزارت نيرو واگذار شد همچنين برق رساني به روستاها نيز برعهده وزارت نيرو گذاشته شد.
به اين وسيله كليه وظايف تامين و آبرساني به شهرها و روستاها، ايجاد شبكه ها و تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري و روستايي و تامين و توزيع برق به شهرها و روستاها و مطالعه و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير از جمله اساسي ترين وظايف وزارت نيرو است كه هم اكنون در حال انجام است.


تاريخچه تشكيل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در سال 1371 به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در جهت تحقق مفاد ماده 17 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب در هيئت دولت مصوب گرديد و بر اساس پيشنهاد وزارت نيرو، اساس‌نامه مادر تخصصي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به تاييد سازمان مدير يت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيد.
هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليت‌هاي تصدي وزارت نيرو در امور آب و فاضلاب شامل مديريت صحيح، نظارت و ارزيابي عملكرد، هدايت و راهبري، افزايش بازدهي و بهره‌وري و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي زيرمجموعه در چارچوب سياست‌هاي وزارت نيرو و همچنين كارگزاري وزارت نيرو براي انجام نظارت‌ها و تدوين برنامه‌ها تدوين گرديد
وظايف اساسي شركت مهندسي به صورت زير تعريف شده‌اند:
1- تهيه و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه سياست‌گذاري و راهبري و توسعه صنعت آب و فاضلاب كشور و ارائه آن به وزارت نيرو.
2- ارائه مشاوره و خدمات مديريتي، فني و مهندسي مرتبط به شركت‌هاي فعال در صنعت آب و فاضلاب كشور.
3- مطالعه، برنامه‌ريزي، تهيه طرح، مديريت و نظارت بر اجراي طرح هاي آب و فاضلاب شهرها و روستاها، صنايع و تأسيسات وابسته با رعايت ضوابط وزارت نيرو .
4- انجام امور تحقيقاتي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و برنامه ريزي آموزشي به منظور ارتقاء سطح علمي كاركنان و مديران شركت و شركت‌هاي زيرمجموعه.
5- تهيه و تدوين استانداردها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي عملياتي مربوط به امور آب و فاضلاب در زمينه‌هاي امور مهندسي و توسعه، بهره‌برداري، مديريت مصرف آب و كاهش تلفات، امور مشتركين، امور مالي، نيروي انساني و امور تحقيقات و ضوابط ناظر بر روابط شركت‌هاي زيرمجموعه با مشتركين به منظور ارائه خدمات بهتر و ارائه آنها به وزارت نيرو براي تصويب.
6- عضويت و شركت در كنفرانس‌هاي و انجمن‌هاي بين‌المللي مربوط به آب و فاضلاب.
7- تدوين و پيشنهاد تعرفه‌هاي ساليانه آب و فاضلاب به وزارت نيرو جهت تصويب و نظارت بر اعمال تعرفه‌هاي مصوب در شركت‌هاي آب و فاضلاب و انجام هماهنگي‌هاي مربوطه با ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
8- برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تأمين منابع مالي، جلب مشاركت‌هاي مردمي و بخش خصوصي و همچنين جلب سرمايه بر اساس ضوابط و مقرات مربوطه به منظور توسعه ظرفيت‌هاي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب و بهره‌برداري از تأسيسات مربوطه.
9- انجام حمايت و پشتيباني‌ از بخش خصوصي جهت انجام امور مطالعاتي، اجرايي، توليدي، بهره‌برداري و نگهداري طرح‌هاي آب و فاضلاب و تأسيسات به منظور كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري و ارتقاء سطح خدمت.
10- ايجاد هماهنگي در اجراي طرح‌هاي تأمين آب شهري و روستايي و تحويل آنها بين سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و شركت‌هاي آب و فاضلاب.
11- اعمال مديريت سهام و تشكيل جلسات مجامع عمومي شركت‌هاي آب و فاضلاب براي بررسي بودجه و صورت‌هاي مالي و اتخاذ تصميم در ارتباط با آنها و نيز مديريت و راهبري شركت‌هاي زيرمجموعه و تعيين نمايندگان تام‌الاختيار در مجامع عمومي اين گونه شركت‌ها و نظارت ستادي بر فعاليت‌ها وانجام حسابرسي آنها.
12- اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه اوراق قرضه، مشاركت داخلي، پيش‌فروش انشعاب و ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي في‌مابين شركت و شركت‌هاي زيرمجموعه و تضمين اين شركت‌ها جهت اخذ وام و تسهيلات با رعايت ضوابط مجمع عمومي.
تاریخ به روز رسانی: 1394/05/14
تعداد بازدید: 8577
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت آبفا روستایی استان اصفهان می باشد. استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Powered by DorsaPortal