۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره

آقاي مهندس حميد رضا جانباز
رئيس مجمع عمومي (مديرعامل و رئيس هيات مديره)
آدرس: تهران - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
تلفن :89601100 021 
فكس: 88978133
email: janbaz@nww.ir


آقاي مهندس رضا گياهي
عضو اصلي مجمع عمومي (معاون منابع انساني و پشتيباني)
آدرس: تهران - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
تلفن: 88973500 021
 88965777فكس:
 email: giyahi@nww.ir
       
 
آقاي مهندس شاهين پاكروح
عضو اصلي مجمع عمومي (معاون بهره برداري و راهبري)
آدرس: تهران - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
تلفن: 89602000 021
 88953329:فكس
 email:pakrooh@nww.ir
 

آقاي مهندس
عضو اصلي مجمع عمومي ()
آدرس: تهران - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
تلفن: 89603000 021
 88956176:فكس
 email:h.tashauoei@nww.ir
       
 
آقاي مهندس علي اصغر قانع
عضو اصلي مجمع عمومي (معاون مهندسي و توسعه)
آدرس: تهران - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
تلفن: 89602500 021
 88955795:فكس
 email:ghane@nww.ir
 
       
 
آقاي مهندس مجيد حبيبيان
عضوهيأت مديره (معاون طرح و توسعه)
آدرس: اصفهان - شركت آب و فاضلاب روستايي استان
تلفن: 32363066 031
داخلي: 309
32369023:فكس
 email:moavenat-toseeh@nww.ir
 
آقاي كاظم جعفري
عضوهيأت مديره (معاون بهره برداري)
آدرس: اصفهان - شركت آب و فاضلاب روستايي استان
تلفن: 32363066 031
داخلي: 242
32369023:فكس
 email:moavenat-toseeh@nww.ir
 
       
 
سازمان حسابرسي
بازرس
آدرس: اصفهان - سازمان حسابرسي استان اصفهان
تلفن:6275541 -
   
       

Date: 2019/03/27
Visti: 12888
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:13
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal