شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
آمار عملكرد سال جاري
New Page 1

آمار عملكردي سال 1395 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

 تاريخ گزارش: 1396/05/10

(PDF-89KB) دانلود نسخه 

رديف نام قلم آماري واحد پيش بيني
سال جاري
عملكرد
سال جاري
وضعيت در پايان
سال جاري
پيش بيني
سال بعد
1 تعداد چاه در مدار حلقه 3 13 523 14
2 تعداد چشمه دهنه     72  
3 تعداد قنات رشته     32  
4 تعداد آبهاي سطحي مورد 50 84 1
5 تعداد كل منابع تامين آب تعداد 53 18 711 15
6 حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب ميليون متر مكعب درسال .531
2.158
63.645
2.964
7 حجم آب سطحي ميليون متر مكعب درسال 25.446 25.881   29.886
8 حجم آب زيرزميني ميليون متر مكعب درسال 29.774 31.388   32.685
9 حجم كل آب توليدي ميليون متر مكعب درسال 55.22 57.269   62.571
10 حجم فروش آب ميليون متر مكعب درسال 39.3 40.94   41.74
11 آب بدون درآمد درصد 28.83 28.51   33.29
12 تعداد كل مخازن باب   10 872  
13 حجم كل مخازن متر مكعب   3150. 129762.  
14 تعداد مخازن در مدار باب 7 8 794 25
15 حجم مخازن در مدار متر مكعب 1750. 2850. 121830. 5900.
16 ميزان توسعه خطوط انتقال آب كيلو متر 75. 128.587 2885.275 50.
17 ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال كيلو متر 15. 25.025   5.66
18 ميزان توسعه شبكه توزيع آب  كيلو متر 50. 62.692 5334.508 53.02
19 ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب  كيلو متر 145. 164.382   138.3
20 تعداد دستگاههاي كلرزني گازي دستگاه 13 5 79  
21 تعداد دستگاه هاي كلرزني مايعي دستگاه 15 447 918 30
22 تعداد كل دستگاههاي كلرزني دستگاه 28 509 1054 30
23 تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار ايستگاه 6 4 611 8
24 ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار مترمكعب در روز 1720. 2010. 162281.3 7948.6
25 تعداد تصفيه خانه آب مدول/واحد     1  
26 ظرفيت اسمي (فعلي)  تصفيه خانه آب متر مكعب در روز . . 3000. .
27 ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب متر مكعب در روز .   2600. .
28 تعداد آزمايشگاه آب واحد     21  
29 تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب روستا 539 159   671
30 تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب مجتمع 40 42   54
31 تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب روستا 143 46   118
32 تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب مجتمع 6 42   3
33 متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر ريال 9233 12178   1340
34 متوسط قيمت  فروش هر متر مكعب  آب توسط شركت ريال 2200 3009   3310
35 متوسط مصرف سرانه  هر نفر ليتر در شبانه روز 154 145   149


آمار عملكردي سال 1395 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

تاريخ گزارش:1396/05/14

 دانلود نسخه (PDF-97 KB)

 
رديف نام قلم آماري واحد پيش بيني سال جاري عملكرد سال جاري وضعيت در پايان سال جاري پيش بيني سال بعد
1 تعداد كل روستاها روستا

1287
2 خانوار كل روستاها خانوار

188768

3 جمعيت كل روستاها نفر

588989

4 تعداد روستاهاي تحت پوشش آب روستا

946

5 جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب نفر

515099

6 تعداد شهرهاي تحت پوشش آب شهر

3
7 جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب نفر

10023

8 درصد جمعيت تحت پوشش آب درصد

87.66
9 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار روستا
16
914

10 خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار خانوار
-1079
189261

11 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار نفر
-89485
581317

12 تعداد روستاهاي بالاي 20خانوار برخوردار سطح 1 تحت پوشش روستا 10 20 463
13 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش نفر 4900 20746 307964
14 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1غير تحت پوشش روستا
-6 47
15 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1 غير تحت پوشش
نفر


-57046
48593

16 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش روستا -10 38 313
17 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش نفر -4900 -12071 198587
18 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2غير تحت پوشش روستا
9 59
19 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2غير تحت پوشش نفر
1106 19766
20 شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم درصد

71.47
21 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار- راكد و فاقد روستا
-18 32
22 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار- راكد و فاقد نفر
-6358
6425

23 تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار روستا
440
417
399
24 جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار نفر
88650
100079

80787
25 تعداد روستاهايي كه دستي كلرزني ميشوند روستا 20 27

26 جمعيت روستاهايي كه دستي كلرزني ميشوند نفر
5000
4368

5000
27 تعداد مشتركين مسكوني فقره
4000
3224
174409
3254
28 تعداد مشتركين تجاري و صنعتي فقره
300
311
11926
311
29 تعداد مشتركين عمومي و اداري فقره
900
793
40398
787
30 تعداد مشتركين ساير فقره
410
488
10339
479
31 تعداد كل مشتركين فقره
5610
4816
237072
4831
تاریخ به روز رسانی: 2017/08/19
تعداد بازدید: 6099
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.6 تعداد کل امتیازها:10
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal