شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
1397/10/04 نشست كارگروه منطقه اي آب بدون درآمد شركتهاي آب و فاضلاب روستايي مركز و جنوب كشور به ميزباني استان اصفهان و در شهرستان آران و بيدگل برگزار شد.
نشست كارگروه منطقه اي آب بدون درآمد شركتهاي آب و فاضلاب روستايي مركز و جنوب كشور به ميزباني استان اصفهان و در شهرستان آران و بيدگل برگزار شد.
در جلسه كارگروه منطقه‌اي آب بدون درآمد شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، مركزي، هرمزگان و يزد دكتر تكيه كارشناس مسئول آب بدون درآمد روستايي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: شاخص آب بدون درآمد در شركت‌هاي آبفار نه برحسب درصد بلكه بايد براساس سرانه، تعداد مشتركان، خط لوله اصلي و ديگر موارد بررسي شود.
وي با بيان اينكه آب بدون درآمد براساس سه دسته: مصارف مجاز بدون درآمد، هدر رفت ظاهري و هدررفت واقعي تقسيم‌بندي مي‌شود، اظهار داشت: دو نوع از اين اجزا از جنس مصرف و يكي از جنس توليد است.
كارشناس مسئول آب بدون درآمد روستايي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور افزود: در ارزيابي اقتصادي هنگامي كه هدررفت واقعي آب بدون درآمد مدنظر است از طريق نشت و سرزير آب را از دست داده‌ايم اما در مصارف مجاز بدون درآمد فيزيك آب از دست نرفته بلكه آب توليدي مصرف مي‌شود ولي عايدي نداريم .
وي بيان كرد: در بخش مصارف مجاز بدون درآمد و هدررفت ظاهري آب را تحويل مصرف‌كننده داده‌ايم اما دريافتي نداشته‌ايم كه اين امر به دليل خطاي سيستمي، انشعابات غيرمجاز، خطاي كنتور مصرف كننده و مصارف قانوني اندازه‌گيري نشده در شبكه تامين و توزيع است.
دكتر تكيه تلفات فيزيكي آب در شبكه را شامل نشت در شبكه توزيع به دليل پوسيدگي و فرسودگي، هدرروي آب در تصفيه‌خانه، نشت خطوط انتقال و هدرروي آب در مخازن بيان كرد و گفت: هنگامي كه فيزيك آب را در هدر رفت واقعي نشت سرريز در نظر بگيريم قيمت آب از جنس توليد را از دست مي‌دهيم.
كارشناس مسئول آب بدون درآمد روستايي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ، پرهيز از جابجايي نيروي انساني كارآزموده را در شركت‌هاي آبفار ضروري دانست و افزود: تمام نيروهاي آبفا روستايي توانمند و فني هستند اما چنانچه جابه‌جايي نيروها با سوابق و تجربياتي كه در طول خدمت كسب مي‌كنند به حداقل برسد نتايج مطلوبي براي ارتقاي اقدامات و عملكرد شركت‌ها است.
در ابتداي جلسه ، كاظم جعفري معاون بهره برداري شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان ضمن خيرمقدم به شركت كنندگان در كارگروه، رويكرد اصلي اين نشست را اندازه گيري و مديريت فشار اعلام كرد و با گلايه از برخي اظهارنظرهاي نادرست در خصوص آب بدون درآمد در روستاها گفت: توانمندي هاي فني بالايي در شركتهاي آبفار وجود دارد، اما وجود محدوديتهايي در امكانات كه ناشي از توان مالي پايين اين شركتهاست باعث شده تا رسيدن به هدف تعيين شده فاصله داشته باشند.
وي با اشاره به 28 درصد آب بدون درآمد در روستاهاي استان اصفهان اظهار داشت: اين محاسبات با حداقل خطا انجام شده و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته رو به كاهش خواهد بود.
در ادامه، رييس اداره آب بدون درآمد و مديريت مصرف شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان با اشاره به اهداف برنامه‌ريزي شده براي پيشبرد اقدامات، گفت: براساس هدف‌گذاري‌ها از سال 96 تصميم‌گيري شده كه بتوانيم فاصله توليد و فروش را ساليانه 1 ميليون مترمكعب كاهش دهيم و كاهش هدررفت 1درصدي در سال را اجرايي كنيم و با دو اقدام افزايش فروش و كاهش هدررفت تا سال 1400 به عدد 24 درصد آب بدون درآمد برسيم.
وي با اشاره به اينكه براي رسيدن به اهداف برنامه‌ريزي شده، اقدامات را به سه بخش تقسيم‌بندي كرده‌ايم و هر حوزه وظايف اصلي را برعهده دارند، افزود: در بخش مطالعات آب بدون درآمد؛ اندازه‌گيري نشت از شبكه، اندازه‌گيري نشت از خطوط انتقال، اندازه‌گيري نشت از مخزن، تست كنتورها، نصب لاگرها، تهيه نقشه تراكم حوادث، تهيه جدول بالانسينگ، اندازه گيري دبي شبانه و مطالعه مديريت فشار مدنظر است.
سيدمرتضي موسوي با بيان اينكه در بخش مشتركين براي افزايش فروش 400 هزار مترمكعب اقداماتي را پيش‌بيني كرده‌ايم، گفت: افزايش دقت كنتور اندازه‌گيري، اصلاح و بازسازي شبكه، تست كنتورهاي خريداري شده، تعويض كنتورهاي خراب، رشد دقت كنتورها، كاهش كدهاي موانع و كشف انشعابات غيرمجاز را لحاظ كرديم.
وي اظهار داشت: در بخش نگهداري و فني و اجرايي، اصلاح شبكه، اجراي مديريت فشار، جلوگيري از سرريزها، راه‌اندازي سامانه تله‌متري، جلوگيري از نشت مخزن و كاهش زمان حادثه از اقدامات اساسي است.
مهندس موسوي با بيان اهميت مديريت فشار در شبكه توزيع گفت: در سال 96 با خريد و نصب كنتورهاي اولتراسونيك با قابليت ارسال اطلاعات، دبي سنج پرتابل، لاگرهاي فشار، شيرهاي فشارشكن دوزمانه ، نشت ياب و كنترل فلوترها توانستيم كاهش چشمگيري در آمار شكستگي لوله ها اعمال كنيم كه باعث كاهش هدررفت آب شده است.
رئيس اداره آب بدون درآمد و مديريت مصرف آبفار اصفهان پيرامون اينكه در مبحث آب بدون درآمد با برنامه‌هاي از قبل تعيين شده روستاهايي را مشخص كرده‌ايم و اقداماتي را اجرايي كرده‌ايم، افزود: 29 روستا به عنوان پايلوت انتخاب شده و پس از مطالعه آنها در كارگروههاي هدررفت ظاهري و هدررفت واقعي 65 مورد تست كنتور حجمي، 52 مورد تست خط انتقال، 64 مورد اندازه گيري دبي شبانه، 65 مورد فشارسنجي شبكه ها، 38 مورد تهيه نقشه حوادث انجام شد.
وي افزود: پس از بررسي و تحليل در كارگروه بالانسينگ، نتايج در كميته آب بدون درآمد مطرح شده و تصميمات اتخاذ شده براي اجرا به معاونتهاي مربوطه ارسال گرديد.
اصلاح شبكه به طول 287 كيلومتر، تعويض 15000 كنتور خراب و كشف 1201 انشعاب غيرمجاز و برگزاري طرحهاي فرهنگي مانند مروجين فرهن مصرف بهينه و برگزاري دوره هاي آموزشي از جمله اقدامات انجام شده در اينخصوص بوده است.
شهاب‌الدين شاكري مدير امور آبفار شهرستان آران و بيدگل نيز در اين نشست با استفاده از آمار و اطلاعات حوزه كاري خود، گزارشي از وضعيت منابع و مصارف آب شرب روستاهاي شهرستان و اقدامات و راهكارهايي اجرايي ارائه كرد.
وي با اشاره به حدود 6 هزار مشترك آب در 11 روستاي شهرستان آران و بيدگل، گفت: توليد آب روستاهاي اين شهرستان در سال 96 حدود 1642.47 هزارمتر مكعب بوده است.
مدير امور آبفار شهرستان آران و بيدگل با اشاره به جمعيت 16 هزار نفري روستاهاي اين شهرستان، اظهار داشت: 100 درصد روستاها با 120 انشعاب تحت پوشش آبفار شهرستان هستند.
شاكري جلوگيري از هدر رفتن آب را يكي از اولويت‌هاي آبفار شهرستان آران و بيدگل عنوان كرد و افزود: آب آشاميدني روستاهاي آران و بيدگل از طريق هشت حلقه چاه فعال با ميزان آب خروجي 53 ليتر بر ثانيه توليد مي‌شود و 18 كنتور حجمي نصب شده در ورودي روستا، خروجي چاه‌ها و مخازن وجود دارد.
معاون بهره برداري شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان به عنوان دبير اين كارگروه ، هدف از برگزاري اين نشست را تبادل نظر و هم افزايي در راستاي كاهش مشكلات و موانع موجود براي كاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب عنوان كرد و گفت: بر اساس تصميم گيري هاي انجام شده در جلسات قبلي، اين جلسه روز دوشنبه 3 ديماه به ميزباني شركت آبفار استان اصفهان و در شهرستان آران و بيدگل برگزار شد كه نتايج بسيار خوبي به همراه داشت.
احمد شاكري در تشريح اقدامات صورت رفت در اين نشست اظهار داشت: علاوه بر جلسات فشرده در دو نوبت صبح و عصر، از سامانه مديريت فشار مجتمع آبرساني روستاهاي شهرستان آران و بيدگل نيز بازديد ميداني صورت گرفت.
تعداد بازدید: 37
نویسنده:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت آبفا روستایی استان اصفهان می باشد. استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Powered by DorsaPortal