شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان، در بخش تعميرات خطوط لوله اولين دوره مسابقات كشوري مهارت هاي فني و تخصصي بهره برداري شركت هاي آب و فاضلاب توانست مقام اول را به خود اختصاص دهد./ 1398/10/11
اداره كنترل كيفي شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان به دليل كسب رتبه برتر در بخش كنترل كيفيت آب روستاها، در گردهمايي مديران كنترل كيفي شركت هاي آب و فاضلاب كشور مورد تقدير قرار گرفت./ 1398/10/08
مدير آبفار با بيان اينكه شركت آب و فاضلاب روستايي اردستان به بيش از 11650 مشترك خدمات مي‌دهد، تصريح كرد: اين شركت بالغ بر 3 ميليارد و 840 ميليون ريال از مشتركان طلب دارد كه حدود 30 درصد آن از سازمان‌هاي دولتي است. دهقاني با اشاره به تأثير بارندگي‌هاي سال گذشته و امسال، گفت: وضعيت آب در روستاهاي شهرستان بسيار خوب شده است. در حال حاضر حدود 45 روستا با 5 تانكر آبرساني مي‌شود كه نسبت به ابتداي سال 8 روستا از چرخه آبرساني سيار خارج شده است./ 1398/10/02
به منظور نهادينه كردن فرهنگ مديريت مصرف و صرفه جويي در مصرف آب در نسل آينده ساز كشور، اداره روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان، برنامه هاي آموزشي خود را تحت عناوين "زنگ آب" و "نخستين واژه" در مدارس ابتدايي روستايي 15 شهرستان استان اصفهان برگزار كرد و اين برنامه ها در سالهاي آتي نيز استمرار خواهد داشت./ 1398/09/18