ثبت نام  | ورود  | راهنما | نقشه سایت
        جستجوي كاملتر
انتخاب زبان
نام كاربري:  
رمز عبور:  
نظر شما در ارتباط با اين سايت چيست؟
نظر شما در مورد خدمات مشتركين بصورت الكترونيكي چيست؟


    برای آمار دقیق کلیک کنید

امور مشترکین > مشترکین و خدمات حضوری

 

 

 

            «امور مشترکین»

 

 جدول خدمات و امور مشترکین

 

1- الگوي صحيح مصرف

 

2- در صورت بروز حوادث

 

3- فرایند تغییر قطر انشعاب

4- علل قطع آب و انشعاب مشتركين

5- فرایند واگذاری(خريد) انشعاب

6-فرایندقطع موقت یادائم انشعاب

7- فرایند تغيير نام مشترك

8 - فرایند تغییر ظرفیت قرارداد

9- محاسبه قبوض و تعرفه ها

10- جابجایی از یک ملک به ملک دیگر

11- فرایند جابجایی دریک ملک 

12 -فرایند آزمایش و تعویض کنتور

13- فرایند تقییر واحد

14-فرایند تقییر کاربری 

15-فرایندقرائت کنتورتاصدور قبض

16-نحوه خواندن کنتور آب  

18-راهنمای عناصر وآیتمهای قبض*  قابل توجه مشترکین محترم، جهت درخواست خرید انشعاب ویا تمامی خدمات از جمله تغییر نام انشعاب ، تغییر تعداد واحد، تغییر کاربری  و ...  میباید با  دریافت فرم QF7201   و پر نمودن قسمت  مربوط به نوع درخواست وارسال آن فرم همراه با مدارک مورد نیاز به شرکت آب وفاضلاب روستایی شهرستان قابل انجام و  پیگیری میباشد 

  انجام تمامی خدمات مشترکین بصورت الکترونیکی و روی خط  (ON LINE) (لطفاٌ قبل از پر کردن فرم ثبت نام کنيد)

انجام واگــذاري انشــعاب آب بصورت الکترونیکی و روی خط    (ON LINE) (لطفاٌ قبل از پر کردن فرم ثبت نام کنيد)

 
 

 
 

 

 
 

 

 
1- الگوي صحيح مصرف
 
الگوي مصرف براي شهرستانهاي مباركه , فلاورجان , لنجان , نجف آباد و فريدن 16 متر مكعب در ماه است .
الگوي مصرف براي شهرستانهاي اردستان , اصفهان , آران و بيدگل , برخواروميمه , تيران و كرون , خوانسار , سميرم , شهرضا , دهاقان , چادگان , فريدونشهر , گلپايگان , كاشان , نطنز و نائين 5 مترمكعب در ماه است .
 
 
 
 

 

 
2- در صورت بروز حوادث
 
مشتركين گرامي مي توانند در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از خرابي كنتور ، تركيدگي لوله ، قطع ناگهاني انشعاب و غيره از طريق تماس تلفني با امور آبفار شهرستان (شماره تماس بروي قبض آب درج شده است ) يا مراجعه حضوري با امور آبفار شهرستان اقدام نمايند ، در اين صورت نيروهاي متخصص در اسرع وقت به محل اعزام گرديده و اقدامات لازم صورت مي گيرد.
 

 
 

 
 
3-فرايند تغيير قطر انشعاب
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 - اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر
 - اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشداري
-  قبض آب مشترک
 - تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب
ج)بازديد از محل مورد نظر
د) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ه) عملیات تغییر  قطر انشعاب توسط عوامل شرکت
 
بالاي صفحه   
 4- اقداماتي كه موجب قطع انشعاب مشتركين مي گردد
 
الف- در صورت درخواست مشترك و پس از تسويه حساب مالي
 ب - قصور يا عدم پايبندي مشتركين به تعهدات خود نسبت به شركت آبفار
 ج - دستكاري مشتركين در كنتور آب يا ساير تأسيسات مربوط به شركت آب و فاضلاب روستايي
 د - مصرف بيش از استاندارد مصوب و ميانگين مورد نظر در دوره هاي متوالي
 ه - دادن انشعاب آب و فاضلاب توسط مشتركين به ديگران
 و - غيبت مشترك يا عدم امكان قرائت كنتور در سه دوره متوالي
 ز - قطع انشعاب در صورت عدم پرداخت قبوض در سه دوره متوالي و بعد از اخطار كتبي
 
5-فرايند واگذاري انشعاب
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 - اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر
 - اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشداري جهت ملك
 -  قبض آب همسايه مجاور
 - تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) بازديد از محل توسط واحد نگهدار
ج) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
د) وصل انشعا ب
 
 
 

 
6-فرايند قطع موقت يا دائمي انشعاب
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي QF7201
 - قبض آب مشترك
    ب) تسويه حساب
ج) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي      
  د) انجام خدمت مورد درخواست
 
 
7-فرايند تغيير نام مشترك
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 - اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر
 - اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشدارييامجوز قانوني از مراجع ذي صلاح
 -  قبض آب مشترک
 - تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب با مشتري
ج) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
د) تغییر نام مشترک
 
 
بالاي صفحه  

 

 
8-فرايند تغيير ظرفيت قرارداد
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 - اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر
 - اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشداري
 -  قبض آب مشترک
 - تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب
ج)بازديد از محل مورد نظر
د) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ه) تغییر ظرفیت قرارداد
 
 

 
9- فروش محاسبه حق انشعاب - آبونمان - آب بها
 
الف - نحوه محاسبه فروش انشعاب
 
الف - 1 : حق انشعاب واحدهاي مسكوني
   حق انشعاب واحدهاي مسكوني به ازاي هر واحد 000/500 ريال مي باشد .
 
الف -2 : حق انشعاب واحدهاي غير مسكوني
   حق انشعاب واحدهاي غير مسكوني بصورت ظرفيت قراردادي طبق فرمول زير محاسبه مي شود.
 ظرفيت تعديل شهرستان * 000/150 * 30 روز * ظرفيت قراردادي به مترمكعب = حق انشعاب
در مورد انشعاب تجاري علاوه بر مبلغ فوق ، مبلغ 000/600 ريال بعنوان ارزش تجاري دريافت مي شود.
 
ب- حق انشعاب فاضلاب
70 % * حق انشعاب آب = حق انشعاب فاضلاب

 
 
10-جابجايي از يك ملك به ملك ديگر
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - قبض آّب مشترك
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
- اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر مالك جديد
- اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشداري جهت ملك جديد
-  قبض آب همسايه مجاور (ملك جديد)
- تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب
ج)بازديد از محل مورد نظر
د) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ه) جابجایی انشعاب توسط عوامل شرکت
 
 
 
 
 
 
 

بالاي صفحه   


 11- جابجايي در محدوده در يك ملك
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
- قبض آّب مشترك
- تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب
ج)بازديد از محل مورد نظر
د) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ه) جابجایی انشعاب توسط عوامل شرکت12-آزمايش و تعويض كنتور
 
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
- قبض آب مشترك
   - تکمیل و ارائه فرم QF7201
 ب) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ج) انجا م آزمایش
د) تعویض کنتور در صورت اثبات خرابی


 

13- تغيير واحد
 
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 - اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر
 - اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشداري
 -  قبض آب مشترک
 - تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب
ج) بازديد از محل
د) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ه)  تغییر واحد توسط شرکت

 

 
14-فرايند تغيير كاربري
 
مراحل انجام بترتیب
الف) تكميل  مدارک و فرم درخواست توسط متقاضي
       - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 - اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر
 - اصل يا كپي  پروانه ساختمان يا نامه بخشداري یا مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح
 -  قبض آب مشترک
 - تکمیل و ارائه فرم QF7201
ب) تسويه حساب
ج)بازديد از محل مورد نظر
د) پرداخت هزينه ها توسط متقاضي
ه) تغییر کاربری انشعاب توسط شرکت
 
 
 

15- فرایند قرائت کنتور تا صدور قبض

 
==>
ثبت اطلاعات كنتور و قبوض پرداختي در نرم افزار و چاپ قبض
==>
قرائت كنتور توسط قاري طبق زمانبندي از پيش تعيين شده
 
توزيع قبوض توسط مامور توزيع قبض
&
كنترل قبض چاپ شده
==> 
 

 
16-نحوه خواندن كنتور
الف- ابتدا بايد كنتور كاملاً تميز و خوانا باشد .
ب- براي قرائت كنتور بايد شماره هايي كه نشان دهنده كمتراز واحد متر مكعب هستند قرائت نگردد . معمولاً اين شماره ها به رنگ قرمز يا عقربه هاي كوچك بر روي كنتور مشخص گرديده اند . بايد فقط شماره هاي واحد مترمكعب را كه معمولاً به رنگ مشكي هستند را قرائت كرد .
ج- شماره را بر روي برگه يادداشت نموده و همراه با شماره اشتراك به امور مشتركين آبفار شهرستان از طريق تلفن يا مراجعه حضوري اطلاع داد .
 
 
 
 
 
 بالاي صفحه  
 


17-آيا مبلغ قبض شما بالاست ؟ ( دلايل مبلغ بالاي آب بهاء ، راهكارها و كاهش مبلغ قبض )
 
 
الف ) آیا مبلغ قبض شما بالاست؟
1- مصرف بالا و بي رويه مشترك ( در صورتي كه مشترك بيش از الگو و يا ظرفيت قراردادي آب استفاده نمايد قبض ايشان مشمول محاسبه پله كاني و هزينه مصارف مازاد الگو مي گردد . )
2- شكستگي لوله بعد از كنتور مشترك
3- خرابي كنتور ( بيش از اندازه شماره انداختن )
4- اشتباه قرائت كنتور
5- استفاده از انشعاب خانگي براي مصارف غيرخانگي مثل مصرف دام و باغچه
ب ) راهكارهاي كاهش مبلغ قبض :
 
1- استفاده صحيح از آب و جلوگيري از هدر رفت آب توسط مشترك
2- بررسي شكستگي لوله و رفع به موقع آن ( در صورتي كه كليه شيرهاي خروجي آب مسدود باشد و كنتور شماره بيندازد نشانه شكستگي لوله مي باشد ) .
3- بررسي شماره كنتور و در صورت اشتباه قرائت ، اعلام آن به امورمشتركين شهرستان جهت بازديد توسط مامور شركت آبفار و اصلاح قبض
4- تفكيك مصارف غيرخانگي از خانگي با گرفتن اشتراك مجزاو جديد
 
 
 
 
 
 
 بالاي صفحه  


 
 
18-راهنمايي آيتم هاي موجود در قبض

1- شماره اشتراك : منظور شماره اي كه شناسايي مشترك بر اساس آن مي باشد و از سمت چپ دو رقم اول كه شهرستان چهار رقم بعدي به عنوان كد روستا ، ارقام بعدي به عنوان شماره اشتراك و آخرين رقم به عنوان چك شماره هاي قبلي مي باشد . (شماره آخر جزء شماره اشتراك نمي باشد)

2- شماره پرونده : شماره بايگاني پرونده مشترك در امور آبفار شهرستان مي باشد .

3- شناسه قبض : يكي از آيتم هاي مورد نياز براي پرداخت قبض است كه در هر دوره ثابت است .

4- شناسه پرداخت : يكي از آيتم هاي مورد نياز براي پرداخت قبض است و در هر دوره بر اساس مبلغ قبض متغير است .

5- كاربري : نوع كاربري يا مصرف بر اساس مسكوني يا غير مسكوني تعريف مي شود كه بايد با كاربري حال حاضر مشترك مطابق باشد .

6- تعداد واحد : منظور تعداد واحدهايي كه از آب استفاده مي كنند و در محاسبه قبض لحاظ مي گردد .

7- غيرمسكوني : اين آيتم فقط براي مشتركين تجاري مسكوني است كه معادل تعداد واحد تجاري ( مغازه ) مي باشد.

8- قطر انشعاب : قطر كنتوري است كه نصب مي باشد . قطر كنتور "2/1 ، "4/3 ، "1 و ... مي باشد .

9- وضعيت كنتور : بر اساس بازديد كنتور توسط مامور قرائت مي باشد . اگر شماره كنتور قرائت شده باشد اين آيتم خالي مي باشد در غير اين صورت بر اساس بازديد نوع وضعيت كنتور در اين قسمت تايپ مي شود . به عنوان مثال بسته يعني نبودن مشترك يا بخارزدگي يعني كنتور قابل رويت نبود و يا ...

10- تاريخ صدور : همان تاريخي است كه قبض محاسبه و چاپ مي شود .

11- دوره : دوره اي كه قبض صادر مي شود . ( هر سال 6 دوره دو ماهه )

12- سال : سالي كه قرائت انجام شده است .

13- تاريخ قرائت : تاريخ قرائت قبلي و فعلي كنتور مشترك مي باشد كه بازديد شده است .

14- شماره قرائت : شماره كنتور قبلي و فعلي مشترك مي باشد .

15- تعداد روز : فاصله بين تاريخ قرائت قبلي و فعلي مي باشد .

16- ميزان مصرف : اختلاف بين شماره كنتور قبلي و فعلي است .

17- متوسط مصرف روزانه : ميزان مصرف در دوره بر تعداد روز در دوره تقسيم مي شود .

18- مصرف مجاز : براي مصارف خانگي بر اساس الگو 15 و 16 در ماه تعريف شده و براي مصارف
غيرخانگي بر اساس ظرفيت قرارداد مشترك محاسبه مي شود .

19- مازاد بر مصرف مجاز : منظور ميزان مصرف كل منهاي مصرف مجاز است .

20- آبونمان آب : منظور مبلغ آبونمان مي باشد كه بر اساس نوع كاربري و قطر انشعاب در يك دوره طبق تعرفه محاسبه مي شود .

21- آب بهاء : بر اساس نوع كاربري و ميزان مصرف در دوره طبق تعرفه محاسبه مي شود .

22- عوارض و ماليات : 3% هزينه هاي صورتحساب شامل آبونمان ، آب بهاء ، مصرف مازاد بر الگو و طرح آبرساني مي باشد .

23- مصرف مازاد بر الگو : در صورتيكه مشترك مصرف مازاد بر الگو ( ظرفيت قراردادي ) داشته باشد طبق قانون مشمول پرداخت هزينه مصارف مازاد الگو مي گردد .

24- طرح آبرساني : فقط براي مشتركيني مي باشد كه از آب طرحهاي بزرگ آبرساني مثل آب اصفهان بزرگ و ... استفاده مي كنند . براي خانگي 25% و غيرخانگي 10% آب بهاء به عنوان هزينه طرح آبرساني محاسبه مي شود .

25- جمع هزينه ها : شامل جمع آبونمان ، آب بهاء ، عوارض و ماليات ، مصرف مازاد بر الگو و طرح آبرساني مي باشد .

26- بدهي / بستانكاري : در صورتيكه مشترك از دوره / دوره هاي قبلي بدهكار يا بستانكار باشد در اين قسمت نمايش داده مي شود .

27- كسر/ مانده : مبالغ صورتحساب جهت اينكه بايد گرد شده باشند ، تا زير هزار ريال آن به عنوان كسر و اضافه در صورتحساب محاسبه مي شود .

28- قيمت تمام شده : قيمت تمام شده در متر مكعب آب مي باشد .

29- يارانه پرداختي دولت : ما به التفاوت قيمت تمام شده و قيمت محاسبه شده فعلي ( يارانه اي ) مي باشد .

30- مبلغ قابل پرداخت : شامل صورتحساب كنوني و بدهي و بستانكاري مشترك كه به صورتحساب اضافه يا كسر مي شود .

31- مهلت پرداخت : مهلت پرداخت صورتحساب مي باشد . اين مهلت صرفاً براي صورتحساب دوره جاري مي باشد و مشمول بدهي قبلي نيست .   


 
 
 
 بالاي صفحه